English (United Kingdom)Español (spanish formal Internacional)Galego (Galician)
  • Mejuto - Termodinámica Automática
  • Mejuto - Termodinámica Automática
  • Mejuto - Termodinámica Automática
  • Mejuto - Termodinámica Automática
  • Mejuto - Termodinámica Automática
  • Mejuto - Termodinámica Automática
  • Mejuto - Termodinámica Automática
  • Mejuto - Termodinámica Automática
  • Mejuto - Termodinámica Automática
Home Como traballamos
Como traballamos Imprimir

 

Estudo de necesidades e deseño da instalación.

Partindo das inquietudes de cada cliente, os nosos departamentos de mecánica, electricidade, electrónica e automática son os encargados de atopar o deseño máis eficaz e que mellor se adapte ao produto que temos que tratar. Logo de realizar un estudo exhaustivo da instalación, os nosos departamentos realizan o deseño final da mesma, xerando toda a información (planos de equipos mecánicos, esquemas frigoríficos, vistas previas de isometría de tubería, planos de execución, esquemas eléctricos, esquemas electrónicos, ...) que será transmitida aos distintos técnicos e encargados de obra para realizar a instalación.
 

 

  

 
Execución en obra.
O noso persoal en obra, seguindo as directrices marcadas desde os distintos departamentos da oficina técnica, é o encargado de materializar todo o que previamente se deseñou e desenvolveu. Para iso contará con toda a información necesaria á hora de realizar as tarefas. Un dos aspectos que máis intentamos coidar desde os distintos departamentos é o deseño "a priori" de gran parte da instalación para posibilitar a produción da maioría dos elementos necesarios nas nosas instalacións, deste xeito acurtamos considerablemente o tempo de execución en obra.
      

Asesoramiento e dirección en obra civil.

O mercado actual tende a centralizar a xestión dun proxecto industrial, é o que se coñece como obra ou proxecto "chave en man". Nós no afán de mellorar o servizo ao cliente ofrecemos a posibilidade de levar a cabo unha xestión centralizada do proxecto:

- Xestión de permisos e licenzas.

- Proxectos básicos e de execución.

- Execución e dirección de obra.

- Controis de calidade, seguridade e hixiene.

- Todo o necesario para facilitar a correcta execución do proxecto.

  
      
  

Deseño e programación do control da instalación.

Hoxe en día, e debido á ampla cualificación e experiencia dos nosos técnicos, conseguimos elaborar aplicacións propias punteiras tanto a nivel nacional como internacional.

Na programación das aplicacións utilizáronse complexos algoritmos, con todo proporcionan de cara ao cliente e ao persoal de mantemento unha ferramenta simple, intuitiva e moi útil para levar un mantemento preventivo e correctivo da instalación. A simplicidade de manexo das aplicacións facilita unha rápida actuación do persoal de mantemento, sen a necesidade de que os nosos técnicos teñan que intervir.

      
Posta en marcha da instalación.

Na posta en marcha compróbanse todos os parámetros da instalación e o correcto funcionamento da totalidade dos equipos e elementos complementarios. Durante este proceso tamén se asesora ao persoal de planta sobre o funcionamento e control do conxunto de elementos que compoñen toda a instalación.

O sistema ao completo está dotado das últimas tecnoloxías en comunicacións, facilitando ao director de produción, ao responsable de xestión do produto e ao persoal de mantemento unha rápida tele-xestión. Ademais desde a nosa sede podemos acceder ao sistema instalado na planta do cliente conseguindo un mantemento preventivo e respostas rápidas e de calidade en caso de anomalía.